Author: Kuduvalli Ramanath, kuduvalliramanath@gmail.com

5

ಎರಡು ಮಾತುಗಳು

Share Button

ಒಂದು ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಳೆತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಂದರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗರೆದು ಬೆಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ತಂಪರೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಗೌರೀಶಂಕರದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ತಳ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: