Author: Natesh Mysore

8

ಮಬ್ಬು

Share Button

ದಾರಿ ದೀವಿಗೆಯೊಂದುಬೇಕೀಗದಾರಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಕವಲುಗಳುನೂರು ಫಲಕಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿವೆಬದುಕಿನ ದಾರಿತೋರುವವರಾರು ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಕಣಿವೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿದಾಟಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆಸಿಗದೂರ ಹುಡುಕಿ ಸರಿರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಮಕೂಡ ಮರೆಸಣ್ಣ ಮೋಡದೊಳಗೆ ಸೆರೆಸುತ್ತಲಿನ ಮಿಣುಕು ತಾರೆತೋರಲಾರವು ಆಸರೆ ಹಿಂದೆ ದೂರದಲೆಲ್ಲೋಬೆಳಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೂನಡೆಯಬಹುದಿತ್ತೇನೋಎನ್ನುವ ಹಾಗಿತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಕುಳಿತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇನಿಂತಲ್ಲೇ   ನಿಂತು ಇರಲಾಗದುಮಬ್ಬು ದಾರಿಯಲ್ಲಿಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲುಬೇಕಿದೆ...

4

ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಪ್ಪ

Share Button

ಬಂದ ಬವಣೆಗಳನೆಲ್ಲಮನೆಯ ಹೊಣೆಗಳನೆಲ್ಲಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆಂದುಕೊಳ್ಳದೆಹೊಣೆ ಹೊರುವನೀತ ‘ಪಿತ’ ಮಡದಿಯ  ತೋಳಿನೊಳಿಟ್ಟುಮಕ್ಕಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಹೊತ್ತುನೋವು, ಕಷ್ಟಗಳಹೃದಯದೊಳಗಡಗಿಸಿನಗುತಲಿರುವನೀತ ‘ಪಿತ’ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆಮಡದಿಯ ಬಾಳಿಗೆಆಸರೆಯಾಗಿಸಂಸಾರ ರಥವಎಳಿಯುವನೀತ ‘ಪಿತ’ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಹೊರಗೆಒಳಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದುಡಿಯುತೆತೋರನಿವನೆಂದು ಆಲಸ್ಯಹೇಳನೆಂದಿಗು, ಯಾರಿಗೂತನ್ನ ಆಯಾಸ ನೋವು ನಲಿವ ಸಮನಾಗಿಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಪ್ಪನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಪಾಡಪ್ಪಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ...

9

ಸುಖ ವಿಲ್ಲಾ

Share Button

ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳೇಆದರೆ ಹಾಗೆನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ , ಇದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ಲಾ.ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುತಿವೆಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಮುಖದವೆಲ್ಲಾಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ತಳೆದುಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ ತಡೆಗೋಡೆಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ,ತಡೆಯುವನವ ಕಾವಲುಗಾರಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕುಅಲ್ಲಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಾಚಾರ ಒಳಗೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ?ಆಟದ ಮೈದಾನ,ಈಜುಕೊಳ,ಮರ, ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉದ್ಯಾನವನಸಾವಕಾಶ, ಸಾವಧಾನವೇಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಲ್ಲಾದೊಳಗೆಲ್ಲ...

6

ಪರ್ಯಾಯ

Share Button

ಅಳಲೆ ಕಾಯಿ, ನಾಗದಾಳಿ ರಸವಒಳಲೆಯಲಿ ಕುಡಿಸಿಜ್ವರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಮ್ಮ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಹದವಾಗಿಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಲಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅದುಮಿನೋವು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲ ಒಳಲೆಗೆ ಬಸಿದುಅದ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟುಕಣ್ಣಿನ ನೋವ ಉಪಶಮನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಮ್ಮ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಪದವ ಹಾಡುತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಿವಿಗಿಳಿಸಿಕಿವಿ ನೋವನೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳುಅಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಗೆ...

8

ಕವಿತೆಯಾಸೆ

Share Button

ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಳುತಲಿದೆಹೊರಬರಲು ಶಾಂತಿ ಕವಿತೆಅಲವತ್ತಿ ಕೇಳುತಿದೆಹೀಗೆನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಪುವುದು ಒಳಿತೆ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಇರುವುದೇಎನ್ನ ಆದರಿಪುವರ ಕೊರತೆ ?ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ನಿನ್ನ ಮನಕೆಹಾಗೆಂದು ಅನಿಸಿತೆ !ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಕರೆದೆನ್ನ ಎಲ್ಲತೋರದಿರುವುದೇಕೆ ಮತ್ತೆ ? ತೋರಬಾರದೆ ಹೊರಗಿನದೆಲ್ಲನಿತ್ಯ ಕೂಗಾಟ, ಆರ್ಭಟಯಾರೊಡನೆ ಎಲ್ಲರದು ಹೋರಾಟ ?ಆಳುವವರ ಬೀಳಿಸಿನಾವಾಳಬೇಕೆಂಬವರನಾಳೆಗೂ ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿರುವದೊಂಬರಾಟ !? ನೋಡಬಾರದೆಂದೇನು ನಾನು?ಉಸಿರಾಟಕೇ ಕುತ್ತು...

5

ಸೆರಗಿನ ಮೆರಗು

Share Button

ಮರೆಯಾಗಿಹ ಅಮ್ಮನಸೆರಗಿನ ಮರೆಯಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರುನಾವಲ್ಲವೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆಅವಿತು ಎದೆ ಹಾಲು ಹೀರಿದ್ದುಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿನ ಒಳಗಲ್ಲವೆ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ,ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆಒಸರಿದ್ದ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನನಯವಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ದುಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಲ್ಲವೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಝಳದಲ್ಲಿಮೆತ್ತನೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಮಲಗಿರುವಾಗತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಚಾಮರವಾಗಿದ್ದುಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಲ್ಲವೆ ತೊಳೆದ ಮೊಗ, ಒದ್ದೆ ಕೈಒರೆಸಲು ಸರಕ್ಕನೇಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿದ್ದದ್ದುಅಮ್ಮನ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸೆರಗಲ್ಲವೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ‌...

6

ಮನಸ್ಥಿತಿ

Share Button

ನಾವು ದೂರ ದೂರ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ದೂರದವರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮವರಲ್ಲದಿದ್ದವರೂ ನಮ್ಮವರಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ. 80 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಬಾಂಬೆ ನಗರ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಂಬೆಯ ಟ್ರಾಂ ಸರ್ವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನ  ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನಾವು ಕನ್ನಡ...

6

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Share Button

ಹೊಸವರ್ಷದಲಿ ಜಿನುಗುವ‌ಮುಂಚೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸೆಲೆ,ಶುರುವಾಗುವಂತಿದೆಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿಮೂರನೆಯ ಅಲೆಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೆಲ್ಲಗೆಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ ತನ್ನದೇ ಬಲೆ, ಅಲೆಗಳದು ಒಂದರಮೇಲಿನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರೆ,ಮನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಂತೆಆತಂಕದ ಬರೆ, ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಣ್ಣನ್ನುಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆಅರ್ಧಮುಖ ಮರೆಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈತೊಳೆಯುವಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮೊರೆ ಹೊಸ ವರುಷದ ಬಾಗಿಲಲಿದೊಡ್ಡದಿರಲೇನು ಮೂರನೆಯಅಲೆಯ ಫೋಸು,ದೊರೆಯಲಿದೆ ಇನ್ನೇನುಎಡತೋಳಿಗದುಮೂರನೇ ಡೋಸುಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ,ಇನ್ನಷ್ಟು...

7

ಅಜ್ಜಿಯ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದು..

Share Button

ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಅಜ್ಜಿಯ ಕೋಳಿಯಿಂದೇನುಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಅಜ್ಜಿಯ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗಾಯಿತುಏಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಮತ್ತವಳ ಕೋಳಿಬೆಳಕು ಹರಿದಿತ್ತುಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಮೂಲಿಆದರೂ ಹಳ್ಳಿಯಕೆಲವರಿಗಾಗಿತ್ತು ಗಲಿಬಿಲಿ ಕೆಂಪ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲುಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತುರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಇದ್ದೊಂದು ಬಸ್ಹೊರಟು ಹೋಗಿತ್ತುಏಳುವಾಗ ತಡವಾಗಿದಿನಚರಿಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಎಡವಟ್ಟು ಕರಿಯನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಾಟಿ,ತಡವಾಗಿ, ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿಪಕ್ಕದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಆಳುಗಳಿಗೆನೀಡುವಂತಾಯ್ತು ಓಟಿ ಊರಬಾವಿಯ ಬಳಿಒಮ್ಮೆಲೇ ಜನರ...

5

ಈ(ಗೋ)ಗ ಬದುಕು

Share Button

ಈಗೆಲ್ಲಾ ಬದುಕುಹಾಗೋ, ಹೀಗೋ,ಈಗೋಗಳ ಆಗರಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯಸೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಸೋಲನ್ನಾರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲಯಾರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರಎನ್ನುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ನಡುವೆದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂದರನೀ ನನಗಿದ್ದರೆ ನಾ ನಿನಗೆಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತೆಲ್ಲಿಗೆಈಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನಗೆನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಸರಿಇದಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಎತ್ತರದವರಾದರೇನುಮತ್ತವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕರುಣೆಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದರೇನುಇರಲಿ ಸತ್ಸಂಗದಾಚರಣೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಳಿಯುವುದುಜೀವ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: