Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

14

ಗಜಲ್

Share Button

ಮನದಾಳದ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರಲುಏನು ಗೀಚಿ ಬರೆಯಲು ಪದಗಳೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾರ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಳಿತಿರಲುಏನು ಗೀಚಿ ಬರೆಯಲು ಪದಗಳೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿತ ಅನುಭವ ಪಾಠ ಮರೆತಿರಲುಏನು ಗೀಚಿ ಬರೆಯಲು ಪದಗಳೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿರಲುಏನು ಗೀಚಿ ಬರೆಯಲು ಪದಗಳೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ...

11

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ

Share Button

ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆಯುವರುಇವಳೇ ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಬಾಳಿನ ದೀಪ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳುವರು ಇವಳಿದ್ದ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ನಲಿವು ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೋಷಣೆಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೀರದ ಬವಣೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಬಂದರೆ ನೂರಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳುಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ಮೂದಲಿಕೆಯ...

8

ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ

Share Button

ಅರಿಶಿಣ ಹತ್ತಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂಬ ಹಳದಿ ಅಂಟಿದೆಕಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆಂದು ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯಿಂದು ಹೊಸಲು ದಾಟಲು ಹಿಂಜರಿಯುತಿದೆ ಅಲೆಯುವ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಓಡುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದುಹಿರಿಯರ ಒತ್ತಾಸೆ ಬಿಡದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆಮೊದಲಿನ ತುಂಟತನ ಮಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮೊಗದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಹರಿದ್ರಾ ಕೊಂಬು ತೇಯ್ದು ಮಮತೆಯೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆರಸಿ...

6

ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ

Share Button

ಸರದಿಯಲಿ ವರ್ಷಗಳುಸರಿದು ಹೋದವುನೆನಪ ಬಾಂದಳದಿಂದ ನೀ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಹದಿವಯಸ ದಾರಿಯಲಿಸವೆಸಿದೆವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಹೃದಯ ತೋರಿದ ದಾರಿ ಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿಒಲವು ಹಲುಬಿದವುಮನಸ ಕವಿತೆಯ ನಿನಗೆ ಉಸುರಲಿಲ್ಲ ಎನಿತೋ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಓದು ಮುಗಿಸಿದೆವುಮೊದಲ ಪಾಠದ ಸವಿಯು ಮಾಸಲಿಲ್ಲ ಸುಗಮದಲಿ ಸಂಪದವುಬದುಕ ತುಂಬಿದವುನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಸಿರಿಗೆ ಸಮವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ ಜವ್ವನದ ಬಿಸಿಯುಬಸಿದು ಹೋದವುನಾಮ ಜಪದೊಳ...

5

ಬರಹ

Share Button

ಬರೆಬರೆದು ಬಿಸುಟುವ ತವಕದಲಿ ಈಮನ ಓಡುತಿಹುದೇ ವಿನಃ ಸಿರ ಕರಗಳಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಬರೆಯ ಮರೆಯಲು ಬರೆಯಲೇಮರೆತ ಬೆರೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಯಲು ಬರೆಯಲೇ ಅರಿವಿನಲಿ ಬರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲಾಅರಿವಳಿಕೆಯಲಿ ಬರೆಯಲೇ ಬರೆಯ ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳತಳೆಯದಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕರದ ರೂಪಗಳ ಏನ ಬರೆದೇನು ನಾನು ಬಾಲ್ಯ-ಮಳೆ-ಸೈಹಾದ್ರಿಎಲ್ಲ ಬರೆದರು ಅದರ ನಾನೇಕೆ...

5

ಕಾಡಿನ ನಿಯಮ

Share Button

ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೆತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸವಿ ಸವಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹಿಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಗಳಿಗೆಯೂ ಎನ್ನ ಆ ಮಾತೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೆರಳಾಗಿ ಎನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳಲ್ಲಾಯಾವ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದೆನೆಲ್ಲಾ ಚೂರು ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡದೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಿತ್ತುಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳ ತೋರಿ...

11

ಹೀಗಿರಬೇಕು

Share Button

ಬಾಳಬಹುದುಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಬಾಳಲು  ಜೀವನ್ಮುಖಿಯಾಗಿಪ್ರೀತಿಸುವ  ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವವಿರಬೇಕು ಬದುಕಬಹುದುಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆಬದುಕಿ ಬದುಕಗೊಡಲುಮನುಜ ಮತವನಪ್ಪಿದ  ಮನವಿರಬೇಕು ಜೀವಿಸಬಹುದುಅಂಜದೆ  ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆಜೀವಿತದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ  ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು –ಎಂ. ಆರ್. ಅನಸೂಯ +7

5

ತೂಕ

Share Button

ನನ್ನ ತನು ಅದು ನಡೆಯುವಾಗತಾ ನಡೆಯುತಿಲ್ಲ ನಾ ನಡೆಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ಕಮ್ಮಿನಡೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಮೀಸೆ ಬಂದವಗೆ ದೇಶ ಕಾಣದೆಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಕಾಣದಾಗಿದೆ ಎನಗೆ ನೆಲವಿಂದು ಗಂಡಸಾಗಿ ಇದು ನಾನಲ್ಲ ನಾ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಏಕಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಲದೆಂದರುನಾ...

12

ಗಜಲ್

Share Button

ಕತ್ತಲಿಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಗೆದ್ದವರ ಗುರುತು ಮನುಜಚಿತೆಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಸಶ್ಮಾನದಲ್ಲಿಬೆಂದವರ ಗುರುತು ಮನುಜ. ಸುರಿದ ಸೋನೆಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸಿದವರ ಗುರುತು ಮನುಜಉರಿದ ಬತ್ತಿಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವರ ಗುರುತು ಮನುಜ. ಹರಿದ ನದಿಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಮಡಿಲಲ್ಲಿತಿಳಿನೀರ ಕದಡಿವರ ಗುರುತು ಮನುಜಬಿರಿದ ಭೂಮಿಗಷ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಒಡಲಲ್ಲಿಸಿಡಿ ಮದ್ದುಗಳನಿಟ್ಟವರ ಗುರುತು...

5

ಕಾಣದ ಕಥೆ – ವ್ಯಥೆ

Share Button

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹೊಲದ ಒಡೆಯ ಎನ್ನಪ್ಪಬಾರದ ಮಳೆಗೆ ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ‌ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೂಕ ಬಸಪ್ಪ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣೆಂದು ಹೀಗಳೆಯದೆಓಣೆಯಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೂರಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: