Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

8

ಮಲ್ಲಿಗೆ

Share Button

ಶುಭ್ರ ಶ್ವೇತಾಚ್ಚಾದಿತೆ ಸುಮಹಸಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವೆಯಲ್ಲೇಸುಂದರ ಕಂಪಿನ ಘಮ ಘಮಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದಿದೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನಯ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದ ಪ್ರೀತಿಹಲನಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದೇವರೊಂದೇಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಂತೆ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿರಿವ ಮುಗುಳುಷೋಡಶಿ ನಾಚಿದ ನೋಟದಂತೆರವಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮೊಗಕೆಕೊಡಲಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರ್ಚನೆಗೆ ನೀ...

18

ಮಗುವಾಗಿಬಿಡುವೆ..

Share Button

ಕನಸ ಕಟ್ಟುವಾತುರದಲಿಊರುಕೇರಿ ಸುತ್ತಿಬಂದುತರತರದ ಚಹರೆ ನೆನಪಾಗಿನಡುರಾತ್ರಿ ಬೆವತು..ಮುಖವಾಡ ಲೋಕದಖುಲಾಸೆಗಳೇ ಸಾಕೆನಗೆ,ನಾ ಮಗುವಾಗಿಬಿಡುವೆ! ನಗುವ ಕಣ್ಣ ಹಿಂದಿರುವಈರ್ಷ್ಯೆ ಹುಡುಕುವ ಖಯಾಲುಗಳ್ಯಾಕೆ?ಜನರಂತರಾಳವ ಅರಿಯುವತವಕ ನನಗ್ಯಾಕೆ? ಬಹುರೂಪೀ ಸೋಗನ್ನು ಸೋಯಿಸದೇನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾಇದ್ದುಬಿಡುವೆ,ಸಂತೆಯಲಿದ್ದರೂಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದಮಗುವಾಗಿಬಿಡುವೆ! ಹಗೆತನದ ಹೊಗೆಯೊಂದನೋಡಿದರೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ..ಬದುಕಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲಿಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಮುಖವಾಡದ ಚಹರೆಯಅರಿವಿರದ ಹಾಗೆ..ಮಗುಮ್ಮಾಗಿ ಮಲಗಿಮಗುವಾಗಿಬಿಡುವೆ. –ಆಶಾ ಹೆಗಡೆ +9

8

ನಾಕು ಸಾಲಿನ ನಾಕು ಪದ್ಯ

Share Button

1.ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದನ್ನುಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ಕಾರಣ;ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಎಂದೋಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ 2. ಕಡಲು- ಒಡಲು ಒಂದೇಅನವರತ ಭೋರ್ಗರೆತ;ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲಾರದಬಂಧನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ.. 3.ಕಾದಾಟ-ಗುದ್ದಾಟಅಸಮಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾವು ಆರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿಕಡೆಗೆ ನಿಂತನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮನ. 4.ಸಾಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ಕೆಡುಕುಬೇಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ಒಲವುನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರವಾದರೆ…ಅತಿ ಸುಂದರವೀ ಧರೆ! – ವಸುಂಧರಾ ಕದಲೂರು. +13

8

ಜೀವನ

Share Button

ಯಾರಿದ್ದರುಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂಜೀವನ ಪಯಣಸಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಂತಸವಿದ್ದರುಸೂತಕವಿದ್ದರುಜೀವನ ಒಲೆಯೂಉರಿಯಲೇಬೇಕು. ಗೆಲುವಿರಲಿಸೋಲಿರಲಿಜೀವನ ಆಟಆಡಲೇಬೇಕು. ಹಗಲಿರಲಿಇರುಳಿರಲಿಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಬೆಳಗಲೇಬೇಕು. ಅಧಿಕ ಲಾಭವೋಅಧಿಕ ನಷ್ಟವೋಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುನ್ನಡೆಯೋಹಿನ್ನಡೆಯೋಜೀವನ ಹೆಜ್ಜೆಯಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸುಖಾಂತವೋದುಃಖಾಂತವೋಜೀವನ ನಾಟಕವಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು. -ಶಿವಮೂರ್ತಿ.ಹೆಚ್., ದಾವಣಗೆರೆ +11

6

ಜೀವಾಮೃತ

Share Button

 ಬಾ ಮಳೆಯೆ ಇಳೆಗಿಳಿಯೆ ನೀ ಮೆಲ್ಲನೆ  lಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಾ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರನುಂಡು ತಂಪದಾಗಲೇಧರೆಯಲಿರುವ ಕಸವು ಕರಗಿ ಕಸುವಾದ ಈಮೃತ್ತಿಕೆಯೊಳು ಸಸ್ಯಶಾಮಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ತೆರೆವಳು ಹರಿಯುವ ಈ ನೀರಿನ ಹನಿಹನಿಯು ಅಮೃತವುಅಮೃತದ ಈ ಹನಿಹನಿಯು ಜೀವಾಮೃತವುಜಲವೆ ಸಕಲ ಜೇವರಾಶಿಗು...

8

ಮರೆಯದಿರಿ

Share Button

ಮರೆಯದಿರಿಹಣದಿಂದ ಗಳಿಸಲಾಗದ್ದುಇಹುದು ನೂರಾರು; ಹಣದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿಕೋಗಿಲೆಗಳ ಹಾಡಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?ದುಡ್ಡಿನ ಸೂಜಿಯಿಂದಮುರಿದ ಮನಸುಗಳ ಹೊಲಿಯಬಲ್ಲಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದುಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡಹಣದಿಂದ ಸುರಿಸಲಾಗದುಮೋಡದಿಂದ ಮಳೆಯನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗದುಹೃದಯದಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾನಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದುನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಮರೆಯದಿರಿನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಣವಿರಬೇಕುಹಣದ ಹಿಂದೆ ನಾವಿರಬಾರದು -ವಿದ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ, ಮೈಸೂರು +4

11

ಮುಳ್ಳ ಬೇಲಿಯ ಹೂವು

Share Button

ಮುಳ್ಳ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆಬಳ್ಳಿ ಹೂವದು ಹರಡಿಘಮಿಸುತಿದೆ ಪರಿಮಳವ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿ….ಅಂತರಂಗದ ತಮವಕಳೆಯಲೆಂದೇ ನಾನುಹೊರಟಿಹೆನು ಕತ್ತಲಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ…. ಘಮವ ಬೀರುವ ಹೂವುಉಳಿಯುವುದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾರಣಕೆ ಬಲಿಯದಾಗಿನನ್ನಿರವು ನನ್ನುಳಿವುನನ್ನದಾಗುಳಿಯುವುದೇ?ಹೋರಾಡುತಿರುವೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ… ಹೂವ ಬಂಧಿಸಬಹುದುಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲಿಗಾಳಿ ಗಂಧದ ಜತೆಯ ಬಿಡಿಸಬಹುದೇ….ಕುಗ್ಗಿಸಿಯು ಬಗ್ಗಿಸಿಯುಜಗ್ಗಲಾರೆನು ನಾನುಹಿಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ...

17

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವನ

Share Button

ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇದೆಜೀವನ!ಕೊಡಬೇಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ?ಇದೋ ನನ್ನ ಕವನ! ಉಮೇದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮನ ಹೊಕ್ಕುಪದಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿಸ್ಪುರಿಸುತ ಸ್ವಗತದಲಿ..ಮನದ ಭಾವಗಳಿಗೆಲ್ಲಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತಲಿ…. ಒಳಗೇ ಇದ್ದರೂಪದಗಳ ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿಹುದುಈ ನನ್ನ ಕವನವೇ…ಹೌದು,ಇದು ಹೊರಗಲ್ಲಮನದೊಳಗಣ ನಡೆಯುತಿರುವ ಕದನವೇ! ಅದ್ಯಾರ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡವುಗಳೋ?ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು,ನಿನ್ನಿಂದಾಗದು,ನಿನಗ್ಯಾಕಿವೆಲ್ಲ? ವೆಂದುರೇಖೆಯನಿಟ್ಟ ಜನಗಳ ನೆನಪೇಕುದಿ ಕುದಿದು...

7

“ಆಶಾಕಿರಣ”

Share Button

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲುಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಆಗಾಧ ಭಾವದಾಗಸ, ಮಿರಮಿರ ಮಿನುಗುವಕನಸಿನ ಮನಸುಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆಯುಮಂದಾರದ ಸೊಗಸು, ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತಿದ್ದವುದಳಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಗಳುತಾಕಿ ರಕ್ತ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯದುದೊಡ್ಡ ಹೃದಯರಕ್ತ ಬಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಗ್ಗು ನಾ ನಗುವೆನಾ ಬಾಳುವೆಎಂದು ಅರಳಿತು –ವಿದ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ. ಮೈಸೂರು +12

15

ಹೋರಾಟ

Share Button

ಮಲೆನಾಡ ಹಸಿರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಕವನಗಳ….. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಬರಡು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಎದೆಯ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆಗಳ ಘಾಟಿನ ನಡುವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಘಮ ಘಮ ಸುವಾಸನೆಯ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದ ನಾಳಗಳ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒರಟು ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: