ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಿವೇದನೆ

Spread the love
Share Button

        B V R PHOTO

 

ಬಗೆಯ ಬಗೆಯ ಅಂದ ಚೆಂದ ಬಣ್ಣ ಹೂಗಳೇ
ಸ್ವರ್ಗ ಸೊಬಗು ಜಗಕೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಕೇ

ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಮುಡಿಯಲಿ

ಕಂದ ಕರೆದನೆಂದು ಹೇಳು ದೇವಿ ಕಿವಿಯಲಿ

ನೂರು ವರುಷ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವೇ

ನೂರು ಕೊಂಬೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ದೇವ ವೃಕ್ಷವೇ

ಪುನಃ ಹೇಳು ಪುನಃ ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ

ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂದ ಕರೆವನೇ

 

ಜಗದ ಜನರ ಪಾಪ ಕಳೆವ ದೇವಿ ಗಂಗೆಯೇ

ರಾಮ ಕುವರ (1) ಕಂಡ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆಯೇ

ಮರಳು ರಾಶಿ ದಾಟಿ ಅಲೆದೆ ದಿವ್ಯ ಮಾತೆಗೆ

ಕಂದ ಅಳುವನೆಂದು ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೇ

ಲೋಕವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಾಯು ದೇವನೇ

ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಪ್ರಾಣದಾತ ಕಾಣಲಾರದೇ

ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೂರು ಬಾರಿ ಜೀವದಾತ್ಮನೇ

ಕಂದ ಕರೆದನೆಂದು ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೇ=

 

ಎಂದಿಗೆಂದು ಮೇಲು ಮುಖಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವನೆ

ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ತಿಳಿಪೆ ದೇವಿಗೆ

ನನ್ನದೊಂದು ಬಿನ್ನವಿದು (2) ತಿಳಿಸು ದೇವಿಗೆ

ಕಂದ ಕರೆದನೆಂದು ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ

 

Nature

 

(1. ರಾಮ ಕುವರ – ಬಂಗಾಳದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೇನ್. 2. ಪಾಠಾಂತರ – ಅರಿಕೆಯಿದು)

 

 

.– ಬಿ.ವಿ.ರಾವ್

 

 

 

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: