Tagged: ಕ್ಷೀರ ದಿನ – ಜೂನ್ 01

3

ಕ್ಷೀರ ದಿನ – ಜೂನ್ 01

Share Button

ಜನನಿ ಕಂದನಿಗುಣಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಆಹಾರಸೃಷ್ಠಿಯ ನವಜಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಜೀವಕಾಧಾರಅಮೃತಕ್ಕೆ ನೀ ತತ್ಸಮಾನ ಪದ ಕ್ಷೀರಹಾಲೆಂದರೆ ಸಕಲ ಜೀವಗಳ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ. ನಿರ್ಮಲತೆˌಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ನೀ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುದಧಿˌನವನೀತ ಧೃತಗಳು ನಿನ್ನ ಇತರ ಅವತಾರಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕ್ಕಿರಲಿ ನೀನೇ ರುಚಿಕರಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪˌನೀ ದೈವೀಕತೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಗಮಅಭಿಷೇಕ ನೈವೇದ್ಯವೆಂದರೆ ನೀನೇ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: