Tagged: ಗಾಂಧಿ

4

ಮಹಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಹಾಮಾಯಿ… …

Share Button

ಈ ಗಾಂಧಿ ಬರೀ ಒಂದು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಈತನ ಪ್ರವಾಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮವನ್ನು, ಅದರ ಅವಿನಾಶಿ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾತೂ ಕೂಡ. ಸಂಸಾರದೊಳಗೊಂದು ಸನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಅಮಿತ ಸಂಸಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು...

2

‘ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ..?!’

Share Button

. ಗಾಂಧೀ ಎಂದರೆ ಮುಗಿಯದ ಅಂತರ್ಗತ ಯುದ್ಧ ; ನನಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಗೆಲವು -ಸೋಲು ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು. ನಮಗಲ್ಲ. . ಪ್ರತೀ ದಿನ ಎದುರಾಗುತ್ತೀವಿ, ಮುಖಾ -ಮುಖಿಯಾಗುತ್ತೀವಿ, ಮೀಸಲು ಮುರಿಯುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆತ ಅಚಲ. ನಾವು ಚಂಚಲರೇ… , ಮಗುವ ಹಾಗೆ, ಮರದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: