Tagged: ಚಹಾ

3

ಅಹಾ….ಚಹಾ

Share Button

. ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತರಹ ಕಸಿವಿಸಿ, ನೀನು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ  ನಮ್ಮೊಳು ಹೊಕ್ಕಾಗಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಿಸಿ, ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಥರಾ ಖಿನ್ನತೆ, ನೀನಿದ್ದರೇನೇ ಹೆಚ್ಚುವದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಸೊಸೈ”ಟೀ”ಯಲ್ಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಾರ್”ಟೀ” ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿನಗಿದೆ ಬಹಳ ಮಾನ್ಯತೆ, ನೀನು ಪೇಯಗಳಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ...

7

ಅಹಾಹಾ….ಚಹಾ ಕಹಾನಿ

Share Button

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲೀ, ಪೇಯವನ್ನಾಗಲೀ ತಾಜಾ ಆಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ‘ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ’ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ‘ಚಹಾ’ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: