Tagged: Dog upward yoga

3

ಶುನಕ ಯೋಗಾಸನಗಳೂ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯವೂ..

Share Button

ಬೆಳಗಿನ ಚುಮು ಚುಮು ಛಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಸೊಂಟವನ್ನೆತ್ತಿ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ಶರೀರವನ್ನು ಸೆಟೆಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: