Tagged: Invention

3

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ – ಜಗತ್ತಿನ ಕಿವಿಗೆ ಫೋನ್ ನೀಡಿದವರು..

Share Button

“ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ!”. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶ. ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್  ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಯೋಗಿ ಥೋಮಸ್ ವಾಟ್ಸನ್ ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಾಟ್ಸನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನಗೆ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: