Tagged: Kargil Vijaya Diwas July 26

6

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕವಿತೆ ( ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧರನ್ನು ನೆನೆದು)

Share Button

ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗದ ಊಟ ಸವಿಯ ನಿದ್ದೆ / ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ ತಾಯಿ ಕರೆವ ಮಡದಿ // ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಮಂದೆ / ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರಗಳಲಿ ಅರಿಯ ತರುಬಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ// ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: