Author: Dr.Shruthi N Bhat, shruthibhat505@gmail.com

11

ವಿರುದ್ಧಾಹಾರ

Share Button

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ- “ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ”. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನುಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಗಾದೆಯ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: