Author: Naveen Madhugiri,

4

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 8

Share Button

1ತೊಟ್ಟು ಕಳಚಿದ ಮೇಲೆಪರಿಮಳ ಜಾರುವುದುಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಹೂವಷ್ಟೇಪರಿಮಳ ಯಾವತ್ತೂ ಹೂವಿನದೇ.. 2ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೂಗಳೇನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು 3ದಿನವೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳದಹೂವರಳಿಸುವ ಮರಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಗೆಬೆಳಕಿನ ಹೂ ಮುಡಿದಿದೆ! 4ಇದು ಹೂವಿನ ಪಕಳೆಯೋಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆಯೋ ಗೊಂದಲಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ 5ಬೇವಿನ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿಜೇನುಹುಳುಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?ಹಲವು ಹೂಗಳಿಂದಚೆಲುವ ತಂದುಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ! 6ಹೂದೋಟದ ತುಂಬಾಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆಎಷ್ಟೊಂದು...

4

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 7

Share Button

1ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಬೆಳೆದ ಹೂವಿನಮಕರಂದ ಹೀರುವಜೇನು ಹುಳುಗಳುಸುಂಕ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ 2ಸಂತಸದ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಹಾರಿದೆ ಚಿಟ್ಟೆಹೂವಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ರೆಕ್ಕೆ 3ಚಳಿಯ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲೂದಾಸವಾಳಅರಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ 4ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಕೀಳಬೇಕಿದ್ದಹೂವನ್ನುಕೀಟವೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆಇದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ 5ಗದ್ದಲ ತುಂಬಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಹೂವಿನ ಪರಿಮಳಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ! 6ಹೂವ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ,ದುಂಬಿಯನ್ನೂ..ನಾನೀಗ ಯಾರ ಪರ ನಿಂತುನ್ಯಾಯ ಹೇಳುವುದು! –ನವೀನ್ ಮಧುಗಿರಿ...

4

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 6

Share Button

1ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆಈ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳುಸುಮ್ಮನೆ ಅರಳಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆ 2ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂವುಗಳಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆಈ ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ 3 ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳಬಳಿದವರು ಯಾರಿರಬಹುದು?ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆದೇವರು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ! 4ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಹೂವಿನ ಘಮವನ್ನುಮನಸಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಅದೂ ಇರಲಿ 5ಹೂಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವಕೈಗಳಿಗೆಸಾವಿರ ಹೂಗಳಸಾವಿರ ಸೂತಕ –ನವೀನ್ ಮಧುಗಿರಿ +4

5

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 5

Share Button

1ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಹೂವುಗಳ ಹೊದ್ದುನಲಿಯುತ್ತಿದೆದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರದ ಉಡುಗೆಯಉತ್ಸಾಹದ ಹುಡುಗಿ 2ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಹೂವ ಕಂಪುಗಳ ನಡುವೆಕುಹು ಕುಹೂ ದನಿಯಿದೆಮಾವಿನ ಮರದ ಚೆಲುವಕೋಗಿಲೆ ಹೊಗಳುತಿರಬಹುದೇ?! 3ಹೂವಿನಂತಿದ್ದಳು ಹುಡುಗಿಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುಚಿಟ್ಟೆಯಾದಳುಹಾರಿ ಹೋದಳು 4ನನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರನೀನು ಬಂದುನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೊಂದುಹೂವಿಟ್ಟರು ಸಾಕುನನ್ನಾತ್ಮ ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ! 5ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆಈ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳುಸುಮ್ಮನೆ...

5

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 4

Share Button

1ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳಿವೆಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಗಾಳಿಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಸಾಕ್ಷಿ ತಂದಿದೆ 2ಹಾರಲಾರದ ಚಿಟ್ಟೆಬಾಡಲಾರದ ಹೂವುರೆಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿವೆಅಮ್ಮ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿರುವಳುಕೂಸಿನ ಬಟ್ಟೆ 3ಅಗೋ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ನೇಸರಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಹೊಲಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ! 4ಆಹಾ! ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಈ ಕೊಳದ ಹೊಕ್ಕಳುಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತಿದೆನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಾವರೆ ಹೂವು5ಹೂ ಕಿತ್ತ ಗಿಡಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆಗಾಯವನ್ನು...

4

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 3

Share Button

1.ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇಅರಳುವ ಹೂವಿನಂತೆನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ 2.ಕೊಂಬೆಗಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿಅರಳಿ ನಗುತ್ತಿದೆ ಹೂವು 3.ಅವಳ ನಾಸಿಕದಂತಿರುವಸಂಪಿಗೆಯ ಮೇಲೆಒಂಟಿ ಇಬ್ಬನಿ! 4.ಸಿರಿವಂತರ ಆಭರಣಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ಬಂಗಾರಬಡವರ ಒಡವೆಪರಿಮಳ ಭರಿತ ಈ ಹೂವೆ! 5.ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಲಾಗದ ಹೂವುಚಂದಿರನ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಬಾಗಿಶುಭ್ರವಾದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 6.ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಹಾರಿದೆಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುವನಾನೆಂಥ ಮೂರ್ಖ ಮಾಲೀಕ...

4

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 2

Share Button

6ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಗಲು ಸಾಧ್ಯಉಸಿರು ನಿಂತ ಹೂವುಬಾಡಿ ಒಣಗುವುದಷ್ಟೇಗಿಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು 7ಗಾಳಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಗಂಧವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲಹೂವಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ದುಕಂಡಿದ್ದರೆ ಜನಅವುಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದರು 8ಸಂತರು ಹೂ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರುಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪೂಜಿಸುವರು 9ಮನದ ತೋಟದಲ್ಲಿಅರಳಿದ್ದ ಹೂವಿಗೆಹಾರಿಬಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ನೀನುಮಕರಂದವಷ್ಟೇನಿನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು 10ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಹುಡುಗಿಯಕೈ ಬೆರಳು ನೇವರಿಸುತ್ತಿವೆಹಲವು ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ -ನವೀನ್ ಮಧುಗಿರಿ...

6

ಹೂಗವಿತೆಗಳು-ಗುಚ್ಛ 1

Share Button

1ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸೆಯಬಹುದುಹೂವಿನ ಮೇಲಲ್ಲ..ಹೂವಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇದುಂಬಿಯು ಕೂರುವುದುಕತ್ತಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ.. 2ನಾನು ಕೊಟ್ಟಉಡುಗೊರೆಯ ಹೂವುಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಅರಳುತ್ತಿದೆ! 3ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈದರೆ ಸಾಕುಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಹೆಂಡತಿ ಮಗಳುಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೂ ಕಿತ್ತರೂಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಡಮರುದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೂಗಳು 4ಹೂವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರಬೆರಳಿಗಂಟುವ ಪರಿಮಳದಂತೆನಿನ್ನ ನೆನಪು ಹೃದಯಕಂಟಿದೆ 5ಆಗಾಗ ಅರಳುವನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನನಿನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಮುಡಿಸಬೇಕು...

6

ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿ

Share Button

ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಹುಡುಗಟೇಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರಹಲವು ಕಲೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಜೋಡಿ ಸ್ಪೂನುಗಳು ಸಹಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದುನಮ್ಮಂತೆಈ ಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗಿದ್ದುಸಂಜೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರುತ್ತೇವಲ್ಲಹಾಗೇ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲೇ.. ಮತ್ತೆಂದೋ ಆ ಸ್ಪೂನುಗಳುಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿಯಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಪಿನೊಳಗೆಒಂದಾಗಬಹುದು ಮತ್ತೆನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿಯಂತೆ – ನವೀನ್...

9

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳು

Share Button

ತಾನು ಉಂಡೆನೋ ತಿಂದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳುಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ತುತ್ತನಿಟ್ಟಳು ತಾನು ಮಲಗಿದೆನೋ ಎದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳುಊರ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿಗು ಮೊದಲೇ ಏಳುತ್ತಿದ್ದಳು ತಾನು ದಣಿದೆನೋ ತಣಿದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳುಮಳೆಯೆನ್ನದೇ ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೇ ಹೊಲದ ತುಂಬಾ ದುಡಿದಳು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿನ ಚೂರಿಗಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳುಎಲ್ಲರನೂ ತನ್ನವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಂಬಿದಳು ತಾನು ನಕ್ಕಳೋ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: