Author: Prahalada Rao

7

ಹಾಸ್ಯ ಚುಟುಕಗಳು

Share Button

  ಹರಿ ಬರಿಯ (HURRY BURRY) ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಏರಿರಲು ರಥದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಗೆ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ! *********** ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದಂದು ಆದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ ಬುದ್ಧ  ನಿನ್ನಾಸೆಯೇ ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: