Author: Shreyas Pericharan, gajanan719.gp@gmail.com

6

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬಾವಿ

Share Button

ಒಂದು ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲೆ ? ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು, ಸೊಗಸಾಗಿ ಧೃಡವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ-ಸುಭದ್ರ-ರಾಟೆ-ಭರ್ಜರಿ ಹಗ್ಗ.ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆಡಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಿಹಿನೀರು.ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ… ಚಂದ್ರಿಕಾ+ಗುಡಿ ವಿಜಯ+ಚಂದ್ರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಆಬಾವಿಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು-ಹಸೆ,ಮಾತು,ಆಡಾಟ. ಅಲ್ಲೇ…ಆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಆಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿತ್ತಂತೆ...

6

ಹಳೆಯದು ಎಂದೂ ಹಳೆಯದೇ

Share Button

ಕಣ್ಣೀರಿಟ್-ಕೊರ್ಗೋದು ಕಮ್ಮಿಯಾಗ್ಲೀ, ಮಗಎಲ್ರೂ ಅಳ್ತಾ-ಗೋಳಿಟ್ರೆ-ಹೊರೋರ್ಯಾರ್ ನೊಗ ! ಹಳೆಯದು ಇಂದೂ-ಎಂದೂ ಹಳೇದೇಕಳೆಯೋಣ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ದೇಮರವೆಂದೂ ಮರುಗೋಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದೆಲೆಗಳ್ಗೆಮತ್ತೆ ಚಿಗ್ರತ್ತೆ  ಮತ್ತದೇ ಬಲ-ಛಲದೋಳ್ಗೆಇರಲೇಬೇಕು ಹಂಗೇ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಹನಿಸ್ಬೇಕ್ ಹರಿಸ್ಬೇಕ್ ಜೀವಕ್-ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಳೇದಿನಗ್ಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದ್ಪರೀಕ್ಷೆಕಡೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತೊಟ್ನವಧೀಕ್ಷೆಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಲ್ಬಾರದು ಬಿಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆಹೆದುರ್ಸಿ ಬೆದರ್ಸಿ ಅಟ್ತೀವಿ problem-ನೆಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: