Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

9

ನೇರಾನೇರ

Share Button

ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೇರಾನೇರಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಹೊಳೆಯಾಗಿ ಇಳೆನಗುತ್ತದೆ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೇರಾನೇರಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂಬಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆಬೆಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಗುಸಂಜೆಗಳ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಮತ್ತೆ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೇರಾನೇರಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂಚಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಹೂವರಳಿಸಿ ಕಾಯಾಗಿಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆನೇರಾನೇರ ಆಪ್ತತೆಸೇರಿ ಎಲೆ ಹಸಿರಾಗಿಬೇರು ಮರವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಳ ನೇರಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳುಕಾಲದ ಸಾಗುವಿಕೆಗೆಜೊತೆಯಾದಷ್ಟು ಹಿತಇದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವಜಗವದು ಆಪ್ತ -ನಾಗರಾಜ ಬಿ. ನಾಯ್ಕ , ಹುಬ್ಬಣಗೇರಿ. ಕುಮಟಾ....

6

ಕರಗದ ಆಶಾವಾದ

Share Button

ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಕನಸುಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಹೋಗದಿರಲಿ ದುಃಖ ಭರಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಭರವಸೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಒಣಗದಿರಲಿ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಲಿನಾಳೆಗಳೆಂಬ‌ ಮಿಡಿತಗಳು‌ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ ಮೇಲೇಳಲಾಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲಿ ಬದುಕೆಂಬ ತಾಳ ತಪ್ಪದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕವಿದ ಮೋಡಗಳು ಕರಗುವವು ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷಮೈ ಮನಗಳಲಿ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತೆ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಬದುಕುವ ಛಲಸಕಲ...

7

ಫಲ

Share Button

ಕಡಿದರೂ ಚಿಗುರೊಡೆವ ಮರದಂತೆ ಇರುನೊಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಕಲ್ಪತರುಇರುವುದ ನೀಡಿ ನೀನು ಹಿಗ್ಗುತಿರುಅನಂತದಿ ಬೆರೆತು ನೀ ಅನಂತವಾಗಿರು ಒಂದೇ ತತ್ವವು ಎದುರು ಇರದಿರಲಿಒಳಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ನಿನ್ನದಾಗಿರಲಿಆಗಸದ ವಿಶಾಲತೆ ನಿನಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಸೋಲಿನ ಪಾಠವ ಬದುಕು ಮರೆಯದಿರಲಿ ದುಡಿಮೆಯ ಬೆಲೆಯ ಕಾಯವು ತಿಳಿಯಲುಬೆಳಕಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಬದುಕ ಬಯಲುಅಂತರಂಗದ ಕದವ...

6

ಜಗದ ಪುಣ್ಯ

Share Button

ತಾಯಿ ಜಗದ ಇನ್ನಾರಿಗಿಲ್ಲದಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಎರಡು ಕಳಶ ಕಾಂಚನಗಂಗಕೈಲಾಸ ಶಿವನ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆಮೈಗೊಡದೆ ಸದಾ ಪ್ರವಹಿಸುವಪುಣ್ಯನದಿ ಗಂಗೆ ಭಾರತದರ್ಧನೆಲವನೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಶಿಖರೋಪಮ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಪುಣ್ಯಜಲ ಕಂದಹಾರದ ಸಿಂಧೂರ ನಿನ್ನಹಣೆ ಶೃಂಗಾರ ಬೊಟ್ಟು ತಾಯಿದಕ್ಷಿಣದಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರದಿನಿಂತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಡಲ ಸಿಹಿನೀರ ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು...

8

ಆಸ್ತಿ ಕಲಹ

Share Button

ಗೌಜು ಗದ್ದಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಮೌನದಿಂದಿತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯ ಗದ್ದೆಗೆ ನನಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಿರಿಮಗಫಸಲು ಕೊಡುವ ಅಡಕೆ ತೋಟ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಧ್ಯದವ ಮೇಲುಮುದ್ದೆಯ ಕಂಬದ ಮನೆಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಕಿರಿಯವನಮಗೂ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಬೇಕೆಂದು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು...

10

ಮುಕ್ತಕಗಳು

Share Button

ಅರೆಘಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯವು ಜೀವವನೆ ತೆಗೆಯುವುದುತರುವುದದು ಚಿಂತೆಯನು ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆಕರೆ ಬರುವ ತನಕವೂ ಕಾಯುವುದು ಸಹನೆಯಲಿಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವದು ಬನಶಂಕರಿ ಕೋಪವದು ಮನದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತಿಹ ಲಾವವದುತಾಪವನು ಹಿಂಗಿಸಲು ಸಹನೆಯದು ಇರಲಿದೀಪವದು ತನ್ನುರಿಯ ಶಾಂತಿಯಲಿ ಕೊಡುವಂತೆರೂಪುಗೊಳಿಸುತ ಬಾಳು ಬನಶಂಕರಿ ಮಾನವಗೆ ಧನದಾಸೆ ಅತಿರೇಕವಿರುತಿರಲುಮಾನ ಹೋದರು ಬಿಡನು ಸಂಪತ್ತಿನಾಸೆದಾನ ನೀಡಲು ಮನವು ಶಾಂತಿಯನು ಪಡೆಯುವುದುದೀನರಿಗೆ...

24

ಮಳೆಯೆಂದರೆ…….

Share Button

ಮಳೆಯೆಂದರೆ ಹಾಗೆಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸುಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುಇಳೆ ತುಂಬುವ ಕನಸು ಓಡುವಾ ಮೋಡದಲ್ಲಿನೀರ ಹನಿಗಳ ತಕದಿಮಿತತಂಗಾಳಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿತುಂತುರು ಮಳೆ ಕುಣಿತ ಹಸಿರೊಡೆವ ಹಸಿರಲಿ ತಂಪುಸೂಸುವ ತಳಿರುಕಾನನದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪುತುಂಬಿದ ಉಸಿರು ಮಣ್ಣ ಕಣ ಕಣದಿನವಿರು ಭಾವದ ತನನಗಾಳಿ ಗಂಧದ ನೆಲದಿನಗುವ ಮೊಗದ ನಯನ ಜೀವಜಾಲದ ನೆರವಿಗೆಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಹಾಡುಜೀವ...

7

ಮುಕ್ತಕಗಳು

Share Button

1 ಮೊದಲಾಗಿ ಗಣಪನಿಗೆ ಬಾಗಿಹೆನು ಪೊಡಮಡುತಮುದಮನದಿ ನೆನೆಯುತಲಿ ಬಹು ಭಕುತಿಯಿಂದಪದತಲವ ಸುಮಗಳಲಿ ಪೂಜಿಸುತ ವಂದಿಸುವೆವರನೀಡಿ ಸಲಹೆಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ 2 ಮನದೊಳಗೆ  ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕಂತೆಯನು ಹೆಣೆಯುತಿರೆಮನದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಾ ಬಾಣವದು ನಾಟಿನನಸಿನಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಗಿಲದು ತೆರೆಯುವುದುಅನುದಿನವು ನಿಜ ನುಡಿಯೆ ಬನಶಂಕರಿ 3 ಬಿಳಿಯಿರುವ ಸಕಲವೂ ಹಾಲೆಂದು ನಂಬದಿರುಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳೆಡೆಗೆ ನಿಗವಿಡಲು...

12

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ………

Share Button

ನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಸಂತಗಳ ನೆನೆದಾಗಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎನಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ದಿನಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೆಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಗೆದ್ದು ಆಸೆಯಿಂದ ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದುಉಳಿದ ತುಣುಕುಗಳ ರುಚಿಯ ಮನಸಾರೆ ಸವಿಯುವ ಆಡುವ ಮಗುವಿನಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ವಿವಿಧ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳುಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ದೀರ್ಘ ಸಭೆ ಕೂಟಗಳ...

14

ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ – ಅಂತರಂಗದ ಇನಿದನಿ

Share Button

1.ಅಲೆಯೊಂದು ಸಾಕುಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲಗೊಳ್ಳಲುನೀರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ,ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ,ಮನದ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂಆವರಿಸಿರುವ ಬಿಂಬ. 2.ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಗವನ್ನಾವರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಹೊನಲು,ಬೆಳಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆಮರೆಯಾಗುವುದು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲು. 3.ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದೊಳಗೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲುತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು,ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪು,ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು,ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಬೆಳಕು. 4.ಮನಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ,ಸಹಜ ಚೆಲುವಿಗೆ. 5.ಬಾಡಿ ಉದುರುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅರಳಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: