Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

17

ಮಳೆಯೆಂದರೆ…….

Share Button

ಮಳೆಯೆಂದರೆ ಹಾಗೆಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸುಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುಇಳೆ ತುಂಬುವ ಕನಸು ಓಡುವಾ ಮೋಡದಲ್ಲಿನೀರ ಹನಿಗಳ ತಕದಿಮಿತತಂಗಾಳಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿತುಂತುರು ಮಳೆ ಕುಣಿತ ಹಸಿರೊಡೆವ ಹಸಿರಲಿ ತಂಪುಸೂಸುವ ತಳಿರುಕಾನನದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪುತುಂಬಿದ ಉಸಿರು ಮಣ್ಣ ಕಣ ಕಣದಿನವಿರು ಭಾವದ ತನನಗಾಳಿ ಗಂಧದ ನೆಲದಿನಗುವ ಮೊಗದ ನಯನ ಜೀವಜಾಲದ ನೆರವಿಗೆಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಹಾಡುಜೀವ...

7

ಮುಕ್ತಕಗಳು

Share Button

1 ಮೊದಲಾಗಿ ಗಣಪನಿಗೆ ಬಾಗಿಹೆನು ಪೊಡಮಡುತಮುದಮನದಿ ನೆನೆಯುತಲಿ ಬಹು ಭಕುತಿಯಿಂದಪದತಲವ ಸುಮಗಳಲಿ ಪೂಜಿಸುತ ವಂದಿಸುವೆವರನೀಡಿ ಸಲಹೆಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ 2 ಮನದೊಳಗೆ  ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕಂತೆಯನು ಹೆಣೆಯುತಿರೆಮನದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಾ ಬಾಣವದು ನಾಟಿನನಸಿನಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಗಿಲದು ತೆರೆಯುವುದುಅನುದಿನವು ನಿಜ ನುಡಿಯೆ ಬನಶಂಕರಿ 3 ಬಿಳಿಯಿರುವ ಸಕಲವೂ ಹಾಲೆಂದು ನಂಬದಿರುಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳೆಡೆಗೆ ನಿಗವಿಡಲು...

11

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ………

Share Button

ನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಸಂತಗಳ ನೆನೆದಾಗಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎನಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ದಿನಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೆಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಗೆದ್ದು ಆಸೆಯಿಂದ ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದುಉಳಿದ ತುಣುಕುಗಳ ರುಚಿಯ ಮನಸಾರೆ ಸವಿಯುವ ಆಡುವ ಮಗುವಿನಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ವಿವಿಧ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳುಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ದೀರ್ಘ ಸಭೆ ಕೂಟಗಳ...

14

ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ – ಅಂತರಂಗದ ಇನಿದನಿ

Share Button

1.ಅಲೆಯೊಂದು ಸಾಕುಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲಗೊಳ್ಳಲುನೀರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ,ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ,ಮನದ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂಆವರಿಸಿರುವ ಬಿಂಬ. 2.ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಗವನ್ನಾವರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಹೊನಲು,ಬೆಳಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆಮರೆಯಾಗುವುದು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲು. 3.ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದೊಳಗೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲುತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು,ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪು,ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು,ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಬೆಳಕು. 4.ಮನಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ,ಸಹಜ ಚೆಲುವಿಗೆ. 5.ಬಾಡಿ ಉದುರುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅರಳಿ...

6

ಚೆಂದಕ್ಕೊಂದು……

Share Button

ಚೆಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಜಾಗ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡೋಣಸುಮ್ಮನೆ ಹಸಿರು ಹೆಚ್ಚಿಚಿಗುರಿತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆಕಾಲದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟುನಗುತಾ ನಿಂತು ಕರೆದೀತು ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತು ಹಗುರಾಗೋಣಅದರ ಚೆಲುವು ನಗುವಿಗೆಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಿಗೆಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹೂವಿನ ಉಳಿವನುಅರಿವಾಗಿಸಿ ಬದುಕೋಣ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಸಿರುಸಂಭ್ರಮವ ಕೊಟ್ಟೀತು ಉಸಿರಿಗೆಜೀವ ಜಾಲದ ಉಳಿವಿಗೆಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟೀತು ಬದುಕಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ...

11

ನೊರೆಗಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ

Share Button

ಈಗಲೇ ಗುಟುಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಚಹಾವನ್ನಆರಿಹೋಗಿ ಸವಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನ ಸ್ವಾದವ ಅನುಭವಿಸುಅದರ ಬಣ್ಣದ ಸೊಬಗ ಆನಂದಿಸು ಮೇಲಿನ ಕೆನೆ ಪದರ ಸೆಳೆದು ರುಚಿಸುತೇಲಿರುವ ನೊರೆಯ ಊದಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸು ತುಸು ಬಿಸಿಯಿರುವ ಲೋಟದ ಕಂಠ ಹಿಡಿದುಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಗುಟುಕು ಗುಟುಕಾಗಿ ಹೀರು ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಿಸಿದ್ರವ...

6

ಅಮ್ಮ

Share Button

ದಿನವೊಂದು ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲುಯುಗವೊಂದು ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನದುಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದ ನೀತಿ ಪಾಠವದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೀನುಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬರೀ ಸವಿ ಜೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಕಳೆದರೂಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿಂದನೆ ನಿಷ್ಠುರಗಳ ಉಂಡರೂ...

16

ನಕ್ಕ ನಗುವೊಳು

Share Button

ನಕ್ಕ ನಗುವೊಳುಬಿಂಬ ಸಂಬಂಧಮಾತಿನಷ್ಟೇ ಆಪ್ತನಗುವ ಅನುಬಂಧ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯಮುಗ್ಧ ಹೃದಯಕ್ಕೆಪಾತ್ರ ಪರಿಭಾಷೆಮನದ ಮೌನಕ್ಕೆ ಉಳಿವ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಖರ ಬೆಳಕುನಗುವ ಅಲೆಗಳಕುಣಿತ ಚುರುಕು ನೋವಿಗೂ ಸಾಂತ್ವಾನನಲಿವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಬದುಕು ನೂತನಭವದ ಬಾಳು ಚಿಂತನ ಗೆಲುವ ಮುನ್ನುಡಿಒಲವ ಕನ್ನಡಿಚೆಲುವು ಗೆದ್ದ ಅಡಿಹೃದಯ ಭಾವದ ಗುಡಿ -ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ. ಕುಮಟಾ +5

21

ಉಳಿದ ಸಾಲೊಂದ

Share Button

ಓದದೇ ಉಳಿದ ಸಾಲೊಂದಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕಿದೆಆಡದೇ ಉಳಿದ ಮಾತೊಂದಕೂತು ಆಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದೂ ಕೇಳದ ಕಥೆಯೊಂದಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆಎಂದೂ ಬಿಡಿಸದ ಚಿತ್ರವೊಂದನಾವೇ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮಳೆಗೆಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆಬೀಸುವ ಚಳಿಗಾಳಿಗೆತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆಮರದ ನೆರಳು ಬೇಕಿದೆದುಡಿವ ಅರಿವಲ್ಲಿಬೆವರು ದಣಿಯಬೇಕಿದೆ ಹಸಿರು ಬೇರಲ್ಲಿಉಸಿರು ಕಾಯಬೇಕಿದೆಪ್ರೀತಿ ಒಲವಲ್ಲಿದಿನವ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ. -ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ,...

18

ವಾಸ್ತವದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ

Share Button

ಎಷ್ಟು ಗುರುತುಗಳು ನಮ್ಮವುಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮವುಮನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನಭುವಿಯ ಮಣ್ಣೊಳಗೆಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕನಸುನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಿನಗಳುನೂರು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸಗಳುಸೋಜಿಗ ಸೊಲ್ಲುಗಳ ಮಾತುಜೊತೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂ ಮನಸು ನಿರ್ಭೀತಿ ನಿರ್ಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಪರಿಯಂತೆನಿರ್ಜೀವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಮ್ಮಸೋಲು ನಡುಗಿಸುವ ಗುರಿಯಂತೆ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: