Daily Archive: February 3, 2014

8

ಸಂ-ಸ್ವಗತ -1

Share Button

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಮಮಾಲಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಠೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರವೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೈಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದ ಬರಹಗಳ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: