Daily Archive: May 11, 2014

2

ನಗುವಿಗೂ ‘ವಿಶ್ವದಿನ’….

Share Button

  ನಾಳೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ‘ವಿಶ್ವ ನಗು ದಿನ ‘! ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ….ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಗೆಗೂ ಒಂದು ದಿನವಿದೆಯೆ? ಆದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ನಗಬೇಕೆ? ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ದಿನ ಗುಮ್ಮನಂತೆ ಇರಬೇಕೆ? ಏನಿದರ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: