Daily Archive: October 14, 2014

5

ಗೀಜಗನ ಗೂಡುಗಳೇ ಬಲು ಸೋಜಿಗ!

Share Button

ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ, ಟಿ-ನರಸೀಪುರದ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ ಗೀಜಗನ ಗೂಡುಗಳಿವು. ಈ ಜಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ!         – ಹೇಮಮಾಲಾ.ಬಿ +41

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: