Daily Archive: October 2, 2015

ಯಾರೀ ಗಾಂಧಿ?

Share Button

  ಅವನಾರೊ ಗಾಂಧಿತಾತ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಭೂತ ಮುಂದೆ ನಡೆ ನಡೆದನಂತೆ ಇಂದೇಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಕಥೆ ?|| ಇವನೆ ನೋಡು ಗಾಂಧಿತಾತ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಬರಿದವನ ಭೂತ ಬಯಸಿದ್ದನವ ಭವ್ಯ ಭವಿತ ಅದನ್ಹುಡುಕುವುದರಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ || ಅವನಿದ್ದನಂತೆ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಲಿ ಕೂತ ಗಲ್ಲಿ ಮೋರಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: