Daily Archive: January 1, 2016

0

ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಹರ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

Share Button

ಹೊಸ ವರ್ಷವೆ ನೀನು ಹೊಸತಾಗಿ ಬಾ| ಹಿಂದಿನಂತಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾ|| ಮಾನಿನಿಯರ ಮಾನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಾಡುವಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಹಾಚಾರವನು ಸದೆಬಡಿಯುವಂತೆ ಸಚ್ಹಾರಿತ್ರ್ಯವನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ಬಾ ||ಹೊಸ|| ಹಿಂಡಿದ ಮನವನು ಹಿಗ್ಗಿಸು ಮೊದಲಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವ ಬಡಿದೋಡಿಸು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ದುಷ್ಟ-ದುರ್ಜನರ ದೂರೀಕರಿಸು ಬಾ ಧರ್ಮ-ಸಂಸ್ಕಾರವನು ಉಳಿಸಿ,...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: