Daily Archive: September 15, 2016

1

ಒಂದು ಮಿಡತೆಯ ಸುತ್ತ …

Share Button

ಈ ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ..? ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದು . ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ .ಮೊಂಟೆ, ಪಜಿ ಮೊಂಟೆ, ಹುಲ್ಲು ಕುದುರೆ, ಶಿಖಾರಿ ಹುಳ (ಮಲೆನಾಡು),ಪಚ್ಚ ಪಯ್ಯು, ಪಚ್ಚ ಕುತಿರ,ಪುಲ್ಚಾಡಿ(ಮಲಯಾಳಂ) …. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ Green Grasshopper . google...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: