Daily Archive: October 30, 2016

0

ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಯ್ಕುಗಳು

Share Button

           (01) ದೀಪಾವಳಿಗೆ  ಮಲಿನ ಪರಿಸರ  ಪಟಾಕಿ ಹಬ್ಬ       (02) ಸಂಪ್ರದಾಯಕೆ  ಹಚ್ಚಬೇಕು ಪಟಾಕಿ ಮೌನ ಸುಡಲು      (03) ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸೆ ಪಟಾಕಿ ಮೈಲಿಗೆ ಭುವಿ         (04) ದೀಪ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: