Daily Archive: September 15, 2017

3

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ದಿನ -15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

Share Button

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಭಾರತರತ್ನ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ’ ನಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮೇಧಾವಿ ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು (ಸರ್. ಎಮ್. ವಿ) ಹುಟ್ಟಿದುದು 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1860 ರಂದು. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ‘ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ದಿನ’...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: