Daily Archive: March 22, 2020

2

ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ -ಮಾರ್ಚ್ 22

Share Button

ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರೆಸಲೆರಡು ರೀತಿನೀತಿ ಉಳಿಸಲದೆ ಹನಿ ಪ್ರಕೃತಿ || ದಿನ ವೆಚ್ಚದಲಿ ಹೂ ಗುಚ್ಚದಲಿ ಕರವಿಡೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕೂಲಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಖಾಲಿ || ಎಡೆ ಹುಟ್ಟುತಲಿ ನಡೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಾಲುವೆಯ ಹಳ್ಳದಲಿ ಸಾಗರ ತೆಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ || ಸಿಹಿ ಕರಗುತಿದೆ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: