Daily Archive: April 21, 2021

7

ಮಂಥರೆಯ ಮಂಥನ

Share Button

ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಂತೆ !! ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಂತೆ !! ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಂತಸದಲಿ, ತೇಲುತಿಹುದು ಸಂಭ್ರಮವು ಹಬ್ಬಗಳಂದ, ಮೀರುತಿಹುದು ಸಂತಸವು ತುರೀಯಾವಸ್ಥೆ, ತಲುಪಲಿಹುದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಳವು ಏಕೋ, ಕಲಸುತಿಹುದು. ಹೊಸದಲ್ಲ ಈ ಸುದ್ದಿ, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುದುದು ಈಗ ಬರೀ ಘಳಿಗೆ, ಮುಹೂರ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದುದು ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಭ್ರಮವು, ಏಕೋ ಸಹಿಸದಲ್ಲ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: