ರಂಗವಲ್ಲಿ

Share Button

Ashok Mijar4

ಮೂಡಣದ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನಲಿ

ಮುಸುಕಿನ ಕನಸ ಗುಂಗಿನಲಿ;

ಕರೆಯುತಿದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಸಾಲು

ಬರಿಯ ಬೆಳಗಲ್ಲದ ಇದು ಹೊಸ ಕವಲು!

 

ಬಂಧಗಳ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಸೆಯುವಾ ಲೋಕ

ನೇಸರಕೆ ನವವಧುವ ನೋಡುವಾ ತವಕ;

ಸಾಲು-ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳುತಿವೆ ಸುಪ್ರಭಾತ

ಬರಿಯ ಸಾಲಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ!

 

ತಿರುಗುವ ರೇಖೆ, ಮರುಗುವ ಮನ,

ತಮಸನು ಸರಿಸುತ ಬೆಳ್ಳನೆ ಬಣ್ಣ

ಹಾಡುತಿದೆ ಮೌನರಾಗ;

ಬರಿಯ ರಾಗವಲ್ಲ ಇದು ಅನುರಾಗ!

 

ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬರುತಾನೋ, ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕರೀತಾನೋ..

ನೀರ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಿ ಕಾಯುತಿದೆ

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಬಣ್ಣ

ಬರಿಯ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ನ ಜೀವನ!

sunrise-with-birds

              

 

 – ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ಜಿ. ಮಿಜಾರ್.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: