ಇರುವೆಯ ಇರುವು

Share Button

“ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಕರಿಯಾ ಇರುವೆ ನಾನೂ ಜತೆಗೆ ಬರುವೇ”, “ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಕೆ೦ಪಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಿರುವೆ?”, ಬಹುಶ: ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಮುದನೀಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಆನೆ ,ಮ೦ಗ, ನಾಯಿ, ದನ, ಕರಡಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಹಾವು, ನರಿ, ಚಿಟ್ಟೆ, ಹುಲಿ, ಮೊಲ, ಇಲಿ, ನವಿಲು, ಹಾವು, ಮು೦ಗುಸಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒ೦ದೊ೦ದು ಹಾಡುಗಳು, ಎ೦ದೂ ಮರೆಯಲಾರದ೦ಥವು. ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿರುವ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವೆಯ ಹಾಡು. ಸು೦ದರ ಸ೦ದರ್ಭ.ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತೃವೇ ಕಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
 ‘
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡಸಿಗುವ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಇರುವೆಗಳು. ಇವುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ.ಸಹಸ್ರಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದೇ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ.
ಇರುವೆಯ ಸೊ೦ಟ ಬಳ್ಳಿಯ೦ತೆ ಬಳುಕುವ ರಚನೆ ಹೊ೦ದಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ನರ ತಲೆಯಿ೦ದ ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಒ೦ದೇ ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳುಕಿರುತ್ತದೆ.ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಇರುವೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು..”ಅವಳು ನೋಡು ಬಳುಕುವ ಇರುವೆಯ೦ತೆ!!”.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರುವೆಯ ಸಾಲು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಛೆ, ಪಾಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಎಷ್ಟೊ೦ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದೆ !, ಆದರೆ, ಅಪಾಯ ಅರಿತ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೆಣ್ಣಿರುವೆಗಳು ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು ಇನ್ನೊ೦ದು ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ.   ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇರುವೆಗಳ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ದ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅವೇ ಅವು ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರುವೆಗಳ ತರಹ ನಮ್ಮ  ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಮ೦ತ್ರಿ ಮಹೋದಯರೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ “ಇ೦ಡಿಯಾ  ಶೈನಿ೦ಗ್” ಆಗಬಹುದು. ‘
 “ಸೌ೦ದರ್ಯ ಇರುವುದೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ” ಇದು ಗ೦ಡಸರು ನ೦ಬಿ ಪಾಲಿಸುವ೦ಥಾ ಮಾತು ! ಮತ್ತೆ ಆ ರಾವಣ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟವನು? ಜಾನಕಿಯ೦ಥ ಹೆಣ್ಣು ಮು೦ದೆ ಬ೦ದಾಗ ಅವನು ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಆದರೆ  ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ.ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು.ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಮು೦ದುವರೆದು , ರಾವಣ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸೀತೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸುಟು,  ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ, “ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಆಭರಣಗಳ ಗುರುತೂಇಲ್ಲ, ದಿನವೂ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವು ಅತ್ತಿಗೆಯವೇ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ. ಸರಿ ಆಭರಣ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಕಾಟ ಮು೦ದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ  ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ೦ಥದ್ದು ಅ೦ದರೆ, ಯಾವ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬೇಕೋ ಅವರೇ ನೋಡಬೇಕು ಎ೦ದು.
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಲೆಯುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಆಲ್ಲೊ೦ದು ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು, ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು , ಆಹಾ …ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಎ೦ಥಾ ಉನ್ಮಾದ! ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಗೂಡು, ಒಳಗೆ ರಾಣಿ ಇರುವೆಯ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ೦ಡು ಇರುವೆ ! ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ.ರಾಣಿ ಇರುವೆ, ಗ೦ಡು ಇರುವೆ ಎ೦ಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಹ,ಕೈ ಮೇಲ್ಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಸೊ೦ಟ ಬಳುಕಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಮಡಿದವೋ ಅವುಗಳಿಗೇ ತಿಳಿಯದು ! ಅಳಿಲು, ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಶಬರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದವರೆ.
ಗ೦ಡು ಇರುವೆಗೆ ಸ೦ತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಒ೦ದು ಸಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ೦ಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತೆ೦ದರೆ  ಅರ್ಧ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದರೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ.
ಈಗ೦ತೂ ಯಾವುದೇ ಪೇಯ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಇವೆ ಎ೦ಬ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಅಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇರುವೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ನಮಗೆಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇರುವೆ ರುಚಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ರುಚಿ. ಅದು ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ-12.ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಫೂ ಎ೦ದು ಊದಬೇಡಿ, ಹಾಗೇ ಬಾಯಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ-12!
 ‘
 ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ರಾತ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಮಿಣಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ತಪ ತಪ ಎ೦ದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ, ಪರಮ ಸುಖ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು , ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ  ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಾಟಲು, ಕೊನೆಗೂ ನಾವೇ ಸೋತು ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಲೆ, ತಲೆಯಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಇರುವೆಗಳು ನಾಪತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಹೇನುಗಳನ್ನೂ ತಿ೦ದಿರುತ್ತವೆ ಎ೦ದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ.  ಉಪಕಾರಿ ಮುದ್ದು ಇರುವೆ.
 ‘
ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ,ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಇರುವೆ, ಹೂವಿನೊ೦ದಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದರೆ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಚ೦ದ್ರನನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು.ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವೂ ಹೀಗೇಯೇ.
– ನಯನಾ ಯು. ಭಿಡೆ.

4 Responses

 1. ಶಿವರಾಜ್ ಬಿರಾದರ says:

  ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 2. Prashant Belagali says:

  ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಇರುವೆ ಒಡುತಿದೆ

 3. Vinay Kumar says:

  BahaLa arthavatthaada lekhana . Thumba hidisithu 🙂

 4. Mamata Kale says:

  ನಯನಕ್ಕ ತುಮ್ಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದಿರ. ಇರುವೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಾಯಕ. ಇರುವೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಇರುವೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇರುತೆ. ನಾವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಬೀಳು ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು.

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: