ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು…….

Share Button

 

Mohini Damle

ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಬಂದು

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಬಿಕ್ಕು ನಿಲಿಸಿ ಸುಕ್ಕು ಮರೆಸಿ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿತು.

 .

ಪುಕ್ಕ ಕಳೆದು ರೆಕ್ಕೆ ಬರಲು

ರೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕು ಎಂದೆನಿಸಲು

ಕಕ್ಕುಲತೆಯ ತೆಕ್ಕೆ ತೊರೆದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

 .

ಚಕ್ಕಡಿಯಲಿ ಸಾಗುತಿರಲು

ಘಕ್ಕನೇನೊ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ

ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

.

ಸಿಕ್ಕಿದಿಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯಲಿ

ಗುಕ್ಕ ನೀಡೆ ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ

ಠಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಛಕ್ಕನೆಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

.

bird

 .

ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುದೆಷ್ಟು

ತುಕ್ಕುತನವ ಕಳೆದುದೆಷ್ಟು

ದಕ್ಕಿದುದನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

.

ಢಕ್ಕೆಯಂತೆ ದುಕ್ಕ ಬಡಿಯೆ

ಹೊಕ್ಕು ಒಳಗೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದ

ತಕ್ಕನಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮರೆತು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

.

ಹಿಕ್ಕೆ ಬಳಿದ ಸಿಕ್ಕು ಕಳೆದ

ಉಕ್ಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಕ್ಕಿ ಕರೆದ

ಹಕ್ಕು ತೊರೆದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.

…..

ಚಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ದೂರ ಹಾರಿತು.

 

 

ಮೋಹಿನಿ ದಾಮ್ಲೆ (ಭಾವನಾ)

 

2 Responses

  1. Niharika says:

    ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಕವನ…ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

  2. Shankari Sharma says:

    ಹಕ್ಕಿಯ ಪದ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ…

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: