Tagged: ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಗಂಧರ್ವ

6

ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು -‘ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ಗಂಧರ್ವ’

Share Button

ನಾನೆಂದೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದವಳಲ್ಲ, ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೋ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲು ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಎಫ್‌ಬಿ ಯ ಫ್ರೆಂಡ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಲೇಖಕ ‘ಮ್ಯಾಮ್, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: