Tagged: ಪ್ರೊ.ಅ ರಾ ಮಿತ್ರ

3

ನೆನಪು 13 : ಪ್ರೊ.ಅ ರಾ ಮಿತ್ರ ; ಕೆ ಎಸ್‌ ನ ರ ಕಾವ್ಯಮಿತ್ರ

Share Button

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ, ಹಾಸ್ಯಪಟು, ವಿಮರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷಣಕಾರ  ಪ್ರೊ.ಅ ರಾ ಮಿತ್ರರವರು   ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ  ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ  ಸಹೃದಯ  ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ‌  ಮಹನೀಯರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರು  ಕೆ ಎಸ್ ನ  ಅವರ  ಬಹುಪಾಲು  ಕವನಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ  ಬರವಣಿಗೆಯ  ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ  ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯರಿಗೂ ಮಿತ್ರ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು.ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ  ಕನ್ನಡ  ಅಧ್ಯಾಪನ  ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಹಲವು  ಕಾಲದ  ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: