Tagged: ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 22

2

ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ -ಮಾರ್ಚ್ 22

Share Button

ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರೆಸಲೆರಡು ರೀತಿನೀತಿ ಉಳಿಸಲದೆ ಹನಿ ಪ್ರಕೃತಿ || ದಿನ ವೆಚ್ಚದಲಿ ಹೂ ಗುಚ್ಚದಲಿ ಕರವಿಡೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕೂಲಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಖಾಲಿ || ಎಡೆ ಹುಟ್ಟುತಲಿ ನಡೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಾಲುವೆಯ ಹಳ್ಳದಲಿ ಸಾಗರ ತೆಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ || ಸಿಹಿ ಕರಗುತಿದೆ...

1

ಜೀವ ಜಲ

Share Button

ಉಕ್ಕೇರಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದ ನದಿ , ಹಳ್ಳ , ತೊರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿತು ಮರೆ ?, ಬಾಳಲಾದೀತೇ ನೀರಿಲ್ಲದಿರೆ ?, ನೀರೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಿಗೂ  ಆಸರೆ . ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ನೀರು, ಬೇರೇನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಉಳಿಯಬಹುದು  ಉಸಿರು, ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ  ಕೊನರಲು ಚಿಗುರು, ಹುಡುಕುವುದು ನೀರನ್ನೇ  ಬೇರು. ಹಿಂದೆ ತುಂಬಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: