Tagged: ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ-ಎಪ್ರಿಲ್ 25

5

ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ-ಎಪ್ರಿಲ್ 25

Share Button

ಸೊಳ್ಳೆ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟವು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ದದ್ದು, ನವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಂದಿಗೆ, “ಇದೇನು ಮಹಾ…ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಬಿಡಿ, ನಮಗೇನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ!” ಎಂದು ಕೈ ಝಾಡಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: