Tagged: 72 Jinalaya

7

ಗುಜರಾತ್ ಮೆ ಗುಜಾರಿಯೇ..ಹೆಜ್ಜೆ 8

Share Button

72 ಜಿನಾಲಯ ಮಹಾತೀರ್ಥ-ಜೈನ ಮಂದಿರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ‘ಮಾಂಡ್ವಿ’ ಬೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದುದು ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳು. ಹಸಿರಿನ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮರಳೂ ಇಲ್ಲ .ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: