Tagged: Arecanut

1

ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣದ ಮಹತ್ವ

Share Button

ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ವರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ?ಬಯೋ_ _ ಸಿಂಪರಣೆಯೋ, ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೋವಾ? ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ?ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೋ ತಯಾರಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಲೂ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮಿಲಾರ್ಡೆಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: