Tagged: Dead body burning box

1

ಶವಸ೦ಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

Share Button

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ  ಡ್ರೈಯರ್ ನಂತೆ  ಕಾಣುವ ಈ  ಸಾಧನ  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಶವಸ೦ಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ‘ಚಿತಾಗಾರ’ ಎನ್ನಬಹುದು . ವಿದ್ಯುತ್  ಚಿತಾಗಾರದ ಮಾದರಿಯಂತಿರುವ ಇದು  ಸ್ವಂತ  ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ  ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ  ಜನರಿಗೆ  ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯ  ಏಳರಿಂದ  ಒಂಭತ್ತು   ಅಡಿಗಳಷ್ಟು  ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ  ಎರಡು  ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ  ಸರಳುಗಳು ,...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: