Tagged: Double humped camel

2

ಎರಡು ಡುಬ್ಬಗಳುಳ್ಳ ಒಂಟೆ

Share Button

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಲಡಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಗರಿಯಾದ ಲೇಹ್ ನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 160 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆಯ ‘ಹುಂಡರ್’ ಹಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡುಬ್ಬ ಇರುವ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: