Tagged: Garike

5

ಗರಿಕೆ… ಎಂಬ ದೇವಮೂಲಿಕೆ

Share Button

ಗರಿಕೆ, ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ದೂರ್ವಾ,ಅನಂತ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹುಲ್ಲು ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Cynodon dactylon ಎಂದಾಗಿದ್ದು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: