Tagged: Gouthama Buddha

0

ಮಾತು ಬೇಕಿಲ್ಲ!

Share Button

ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ದ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟುದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ! ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಶಿಷ್ಯರು ಮಳೆಗೆ ಕಾದ ಇಳೆಯ ಹಾಗೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಬುದ್ದ ಎದ್ದ ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಣ ಮಾತ್ರದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಕಾಯುವಿಕೆ ನಿರಂತರವೆನ್ನುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ! ಮಾತಾಡದೇ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: