Tagged: Half dome Yosemite

7

ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅಮೆರಿಕ-ಎಳೆ 20

Share Button

ಜಲಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಟಾ…ಟಾ… ಅದಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ಎರಡು.. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೆವು. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ತೊರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗಲೇ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ‌ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸಿತು.. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಲಪಾತ.. ಅದುವೇ Bridalveil Fall.. ಅಂದರೆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸುವ  ತೆಳುವಾದ  ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ (ವೇಲ್) ಜಲಪಾತ. ಹೌದು.....

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: