Tagged: Procrastination

2

“ಮ-ಮಾ” ಭೂತ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಾಗ ….

Share Button

ಈ “ಮ-ಮಾ” ಭೂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು (ಅ)ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ “ಮತ್ತೆ” ಹೇಳ್ತೀನಿ: ಶುರು ಶುರುವಿಗೆ ಬರೀ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ “ಮ- ಮಾ” ಭೂತದ ಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ “ಮ-ಮಾ”...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: