Tagged: school children

5

ಹೂವಿನ ‘ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ’

Share Button

ಗರಿಗರಿಯಾದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸುವುದಿರಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡುದಕ್ಕೆ ತರಾವರಿಯ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: