Tagged: Three Idiots film shooting

7

ರಾಂಚೋ ಮಿಂಚಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ…

Share Button

‘ನಿಮಗೆ ಡ್ರೂಕ್‌  ಪದ್ಮಾ ಕಾರ್ಪೋ ಸ್ಕೂಲ್‌  ಗೊತ್ತಾ ‘ ಅಂದರೆ  ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ‘ರಾಂಚೋ ಸ್ಕೂಲ್  ಗೊತ್ತಾ’ ಅಂದರೆ  ತಕ್ಷಣವೇ ‘ಓಹ್, ಗೊತ್ತು, ತ್ರೀ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಲೇಹ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್’ . ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ರಾಂಚೋ’ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ , ಆತನ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: