Tagged: Transaction Analysis

4

ನಾ ಸರಿ, ನೀ ಸರಿ..

Share Button

  ನಾನು ಸರಿ, ನೀನು ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಸರಿ ಸರಾಸರಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ದೂರ ದುಬಾರಿ ದೂರ ಸರಿವುದೆ ಸರಿ ದಾರಿ ! || ನೀನಿಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ..ಸರಿ ಆಕ್ರಂದನ ಭಾರಿ ಕಂದನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಪರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯ ಸವಾರಿ.. || ನಾನಿಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: