Tagged: Vishu

2

ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ- ‘ವಿಷು’ವಿನ ವಿಶೇಷ

Share Button

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯ೦ದು ಹೊಸವರುಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ದಕ್ಶಿಣಕನ್ನಡ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹೊಸವರುಷ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ  ಯುಗಾದಿಯು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಯ ಮರುದಿನ ಬ೦ದರೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯು ಮೇಷ ಸ೦ಕ್ರಮಣದ ಮರುದಿನ ಬರುತ್ತದೆ.ಈ ದಿನವನ್ನು  ‘ವಿಷು ಹಬ್ಬ’  ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ  ‘ಬಿಸು ಪರ್ಬ’  ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಷು ಹಬ್ಬದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: